úvod o nás služby kontakty

Ponuka služieb

Akútne stavy

Je bohužiaľ pomerne časté, že pacient vyhľadá zubného lekára až keď začne “niečo bolieť.“ Príčinou bývajú najčastejšie hlboké zubné kazy, zápaly zubnej drene, ložiská hnisu v oblasti koreňa zubu alebo úrazy v oblasti ústnej dutiny.

Na nás sa môžete obrátiť aj s akútnymi stavmi. Zubný lekár po dôkladnom vyšetrení a zistení príčiny navrhne možné ošetrenia a po dohode s pacientom zabezpečí v prvej fáze úľavu od bolesti a následne dlhodobé ošetrenie príčiny.

Preventívna stomatológia

Prevencia je jediná účinná metóda zabraňujúca vzniku zubného kazu, zápalu ďasien a parodontitíde. Základné prvky prevencie sú správna diéta, pravidelné a dôkladné mechanické odstránenie zubného povlaku a pravidelné návštevy zubného lekára. Zubné pasty a rôzne ústne vody slúžia len ako pomocné prvky prevencie.

Stomatologická klinika Apex VK Vám poskytuje odborné preventívne prehliadky, na ktorých zubný lekár dôkladne prehliadne stav celej ústnej dutiny a chrupu. Zameriavame sa nielen na už vzniknuté zubné kazy, poruchy parodontu prípadne ortodontické anomálie (stesnanie zubov, a podobne), ale snažíme sa vyhľadať vznikajúce ložiská, zistiť príčinu a včasnou úpravou návykov zabezpečiť zlepšenie až vyliečenie nálezu. Dentálnu hygienu zabezpečuje školená hygienička, ktorá pri ošetrení predvedie a pomôže s nácvikom správnej techniky čistenia zubov, dôkladne odstráni zubný povlak, zubný kameň a pigmenty, aplikuje remineralizačné prostriedky na spevnenie zubnej skloviny, prípadne ošetrí parodontálne choboty.

Konzervačná stomatológia

Pri ošetrovaní zubných kazov, zlomenín zubov alebo parodontálnych nálezov sa vždy, ak je to možné, pristupuje konzervatívne, teda s dôrazom na zachovanie poškodeného zubu v ústnej dutine. Ošetrenie zvyčajne pozostáva z dôsledného odstránenia (“odvŕtania“) kazového ložiska, úpravy a vyhladenia okrajov vzniknutej dutiny, zhotovenia kvalitnej výplne a zahladenie jej povrchu. Materiály používané na zhotovenie výplne môžeme rozdeliť na amalgámové (čierne, kovové), skloionomérne (biele, s nižšou estetikou, vhodné u detí) a fotokompozitné (biele, so širokou škálou odtieňov, umožňujúce zhotovenie vysokoestetických výplní)

Používame najmodernejšie postupy zhotovovania kvalitných výplní za použitia kofferdamu (latexová blana vytvárajúca bariéru znemožňujúcu kontamináciu ošetrovaného zuba slinami a zároveň znižuje diskomfort pacienta počas ošetrenia znečistením ústnej dutiny infekčným materiálom zo zubného kazu, alebo odpadu pri odvŕtavaní výplne. Zároveň ako jediný prostriedok dokáže úplne zabezpečiť suché pracovné pole, ktoré je nevyhnutné pre zhotovenie kvalitnej výplne).

Spomedzi materiálov používaných na našej klinike, stojí za zmienku Twinky Star. Je to farebný, estetický výplňový materiál určený hlavne pre mliečne zúbky. Dieťa si môže vybrať spomedzi širokej škály farebných odtieňov. Je to bezpečná forma výplne a bude sa mu určite páčiť. U starších spolupracujúcich detí a dospelých používame kvalitné nanohybridné fotokompozitné materiály umožňujúce zhotovenie vysokoestetických výplní.

Twinky Star

Starostlivosť o detský chrup

Mnoho rodičov sa domnieva, že nie je potrebné sa o detské mliečne zúbky starať. Táto domnienka, že mliečne zuby sa po ich pokazení vytiahnu, veď predsa na ich mieste narastie stály zúbok, je však mylná.

Zdravé mliečne zúbky plnia množstvo dôležitých funkcií, dôležitých pre správny vývin dieťaťa. Nezabezpečujú len komfort pohodlného jedenia, ale aj obmedzenie bolesti z pokazených zubov a následný strach zo stomatologického ošetrenia. Taktiež zamedzujú prenosu zubného kazu z mliečnych zubov na čerstvo sa prerezávajúce zuby stále, čím znižujú ich následnú kazivosť a v neposlednej rade udržujú miesto pre ich stálych nasledovníkov, čo znižuje riziko stesnania v stálom chrupe a nutnosť ortodontického liečenia fixnými zubnými strojčekmi.

Prvá návšteva zubného lekára by mala nastať už pred prvými narodeninami dieťaťa a umožní navyknutie malého pacienta na stomatologickú ambulanciu a včasné podchytenie možných problémov.

U nás Vám lekári poradia ako sa čo najlepšie starať o detské zúbky, začínajúc stravovaním, cez hygienu až po prípadné ošetrenie už vzniknutých kazov. Deti sa zoznámia so stomatologickou ambulanciou, zubárskym kreslom a nástrojmi skôr, ako bude nutné ich prvýkrát použiť, čo často odbúra strach z ošetrenia. Pre detských pacientov si vyhradzujeme dostatok času aby boli ošetrené v pohodlí bez zbytočného stresu. Rovnako dôležitou zložkou bezproblémového ošetrenia je aj spolupráca s rodičmi, začínajúc kontrolou čistenia zúbkov až po oporu počas ošetrenia.

Endodoncia

Zubná dreň je mäkké tkanivo v jadre zuba obsahujúce cievy a nervy. Zabezpečuje tvorbu a výživu tvrdých zubných tkanív a nervy v nej obsiahnuté môžu spôsobovať citlivosť alebo bolesť zubov. Ak zubný kaz alebo fraktúra zuba zasahuje do zubnej drene, spôsobuje jej zápal – pulpitídu, alebo až jej odumretie (nekróza) a rozšírenie bakteriálnej infekcie (gangréna zubu). Infekcia pochádzajúca zo zuba sa môže rozšíriť do okolitých tkanív a vznikajú hnisavé “vačky“ nad koreňom zubu, ale tiež sa za určitých okolností môže rozšíriť krvou do celého tela a spôsobiť chronické ochorenia ciev, kĺbov ale aj srdca. Preto je nevyhnutné takto postihnutý zub ošetriť.

Ošetrenie pozostáva z otvorenia príčinného zubu, odstránenia zbytkov zubnej drene, vyhľadania a mechanicko-chemického ošetrenia koreňových kanálikov a ich trojrozmerným zaplnením. Za pomoci moderných stomatologických prístrojov, slúžiacich k zmeraniu dĺžky koreňového kanálika s presnosťou na desatiny milimetra, so širokou škálou rotačných koreňových nástrojov slúžiacich k opracovaniu kanálikov v celej dĺžke, mechanicky odstránime infikovanú zubovinu. Vytvorí sa vhodný kónus pre trojrozmerné zaplnenie.

Používané materiály a dodržanie správneho pracovného postupu umožňuje vysoké percento úspešnosti. Zachovaním postihnutého zubu v ústnej dutine zabezpečíme jeho funkciu ale aj estetiku bez nutnosti drahších náhrad ako sú implantáty alebo menej pohodlné vyberacie náhrady.

Röntgen č.1 Röntgen č.2 Röntgen č.3 Röntgen č.4
1.Nález nad koreňom zubu č.22
2.Zub č.22 po endodontickom preliečení
3.Hojaci sa nález nad koreňom po pol roku
1.Nález - zub č.26
2.Zub č.26 po reendodoncii (preliečenie kanálika, dokonalejšie zaplnenie)
Liečenie zubu č.25 - predprotetické dôvody
Liečenie zubu č.24

Protetika

V prípade, že deštrukcia zubov neumožňuje konzervatívne ošetrenie, nastupuje na rad protetické ošetrenie. Indikácie protetických prác začínajú u nevhodne tvarovaných zubov, cez poškodenia tvrdých zubných tkanív až po náhrady chýbajúcich zubov a zaplnenie medzier v zuboradí. Pri takomto ošetrení je nevyhnutná spolupráca zubného lekára so zubným laborantom a zhotovenie takýchto náhrad býva zložitejšie ako klasická výplň, preto je nutné počítať aj s mierne dlhším časovým obdobím zhotovenia (niekoľko dní až týždňov, v závislosti od rozsahu a typu zhotovovanej práce).

Stomatologická klinika Apex VK zabezpečuje po dohode s pacientom široké spektrum prác fixných: od estetických faziet, cez metalokeramické a celokeramické (porcelánové) korunky a mostík, ale aj snímateľné, čiastočné alebo totálne náhrady (zubné protézy). Klinika spolupracuje s najlepšími miestnymi ale aj vzdialenejšími zubnými laboratóriami za účelom poskytnúť kvalitné, estetické ale aj funkčné ošetrenia k maximálnej spokojnosti pacienta.

Referencia č.1 Referencia č.2a Referencia č.2b Referencia č.3 Referencia č.4 Referencia č.5
Metalokeramická korunka, náhrada po úraze
Kompletná rekonštrukcia metalokeramickými korunkami v hornej čeľusti
Kompletná rekonštrukcia metalokeramickými korunkami v hornej čeľusti
Celokeramické korunky
Celokeramické korunky
Metalokeramický mostík

Stomatochirurgia

V určitých prípadoch, najmä keď deštrukcia zubu alebo parodontu znemožňuje iné, konzervatívne alebo protetické ošetrenie, prípadne ak si pacient takéto ošetrenie neželá, pristupuje zubný lekár po dohode s pacientom k extrakcii (ľudovo povedané k vytrhnutiu) zubu.

Stomatologická klinika Apex VK zabezpečuje odborné extrakcie zubov, ponechaných koreňov a následné ošetrenie podľa individuálneho posúdenia rany.

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena by mala byť v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou zubnej starostlivosti. Zubný povlak tvoriaci sa v ústnej dutine je živnou pôdou pre baktérie spôsobujúce zubný kaz, zápal ďasien, parodontitídu a u rizikových pacientov môže ochorenie viesť až k srdcovocievnym ochoreniam. Ak ostáva na zubných plôškach dlhšiu dobu, začne mineralizovať a vzniká zubný kameň, ktorý napomáha ďalšiemu ukladaniu povlaku a je prvým krokom k vzniku parodontitídy. Zubný kameň sa na rozdiel od zubného povlaku nedá odstrániť prostriedkami domácej ústnej hygieny a je nutný zásah špecialistu.

Existuje množstvo dobrých aj zlých techník čistenia zubov. Nesprávna technika môže viesť k väčšej škode ako úžitku. Či už je to v lepšom prípade tmavé zafarbenie zubov, ukladanie pigmentov a tvorba zubného kameňa, alebo v horších prípadoch zubný kaz, až po priame poškodenie zubov a ich závesného aparátu. Dôležitým aspektom ústnej hygieny nie je len správna technika, ale aj správny výber pomôcok ústnej hygieny. Okrem zubnej kefky, ktorá nesmie byť príliš tvrdá, sem radíme aj medzizubné kefky správnej veľkosti a v určitých prípadoch aj zubná niť.

Naším cieľom je krásny úsmev a spokojnosť pacienta. Preto Vám radi pomôžeme nielen s odstránením už vzniknutých ložísk, ale poradíme Vám aj ako predchádzať ich vzniku. Dentálnu hygienu zabezpečuje diplomovaná dentálna hygienička, ktorá po cielenom vyšetrení odstráni zubný kameň nad aj pod úrovňou ďasien, prevedie depuráciu – mechanické odstránenie plaku a za pomoci air-flow /prúd vzduchu, vody a jemného piesku/ šetrne dočistí zubné plochy od ostávajúcich pigmentov. Ochotne vysvetlí správnu techniku čistenia zubov, poradí s výberom zubných pomôcok.

Pre udržanie dobrej hygieny a zdravých zubov doporučujeme ošetrenie dentálnej hygieny 2-krát do roka. U každého pacienta je to individuálne. Záleži od veku pacienta, jeho manuálnych schopností a času, ktorý je ochotný svojej starostlivosti o chrup denne venovať.

Čisté zuby sa nekazia a kto vie ako na to, ušetrí čas, peniaze, ale hlavne bolesť.